Tarieven/Werkwijze

  • Intake; kosteloos
  • Mediation/ bemiddeling/ consult; per sessie EUR 150,00
  • Procesbegeleiding wekelijks, maandelijks en per kwartaal mogelijk; op aanvraag

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% btw. Indien gewenst is er ook een vast bedrag voor zowel het gehele mediation traject als bemiddeling en consultancy abonnementen. 

Voor uw gemak en overzicht: hieronder stapsgewijs van de werkwijze.

Stap 1 – Kennismaking

U wilt eerst bepalen of mediation wel echt de manier is om tot een oplossing te komen. Daarbij wilt u een goed gevoel hebben bij MC. Of u nu samen op het idee bent gekomen om de weg van mediation te bewandelen, of een van de partijen, mogelijk op aanraden van een rechter, leidinggevende of bedrijfsarts.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is dan ook een logische vervolgstap. Na dat gesprek kunt u bepalen of mediation via MC voor u de juiste weg is en of deze werkwijze bij u past.


 

Stap 2 – Intake/plan van aanpak

Tijdens een intake maakt MC een inschatting van de situatie, van de fase waarin u verkeert. We stellen vast hoe ver u van elkaar bent verwijderd, wat daarvan de oorzaak is en of er mogelijk (nog) meer aan de hand is.

Op basis daarvan schetsen we met elkaar het plan van aanpak voor de mediation. Bij arbeidsconflicten is wellicht een meerdaags traject interessant, zodat u dan echt de tijd en gelegenheid krijgt uw ware gevoelens en belangen bloot te geven.


 

Stap 3 – Overeenkomst/intentieverklaring

Elk mediation-traject is maatwerk. Iedereen heeft een ander beeld bij wat er gaat gebeuren. Daarom is het verstandig om afspraken met elkaar te maken, over omgangsvormen, beschikbaarheid en betalingen. En bovenal: u spreekt de intentie uit dat u er met elkaar uit wil komen. Dat u zo goed mogelijk uw best doet om eruit te komen, met respect voor de ander.

Het is belangrijk dat soort zaken vast te leggen. Op basis van uw afspraken stelt MC een mediation-overeenkomst op, inclusief huisreglement en gedragsregels. Uw handtekening daaronder is de start van het mediation-traject. Hiermee geeft u MC officieel de opdracht om als mediator voor u aan de slag te gaan.

Het enige dat we tijdens het traject van u vragen is dat u openstaat voor een oplossing in wederzijds belang en dat u ontvankelijk bent voor verandering. Die toewijding is een voorwaarde om de mediation te laten slagen. Met die instelling kan MC vol overgave met u aan de slag met het oplossen van uw probleem.


 

Stap 4 – Het traject

Het is onmogelijk om te voorspellen hoeveel tijd nodig is om tot een oplossing te komen waaraan iedereen een positief gevoel overhoudt. Belangrijk om te weten, is dat MC u naast de reguliere sessies de mogelijkheid kan bieden van een meerdaags traject; de ervaring leert dat deze vorm het proces kan versnellen. Daarbij zij wij 24/7 voor u bereikbaar en beschikbaar.

In grote lijnen is het de bedoeling om tijdens de mediation alle onderliggende verlangens en belangen boven te krijgen, om u vervolgens – met hulp van beproefde methodes – te stimuleren zelf tot oplossingen te komen. In de praktijk blijkt het werkelijke probleem dan vaak anders dan mensen in eerste instantie denken. De oplossing begint altijd bij het erkennen van dat probleem.

Wij geloven erin dat de setting waarbinnen de sessies plaatsvinden cruciaal is om de mediation tot een goed einde te brengen. Daarom zorgen we altijd voor een vertrouwelijke omgeving, waarin u zich op uw gemak voelt; vrij om te delen wat u wilt. Wij zijn centraal gevestigd tussen Amsterdam en Den Haag in, in Noordwijk aan Zee.


 

Stap 5 – Vaststellingsovereenkomst

Het grote doel is bereikt: we zijn er uitgekomen met elkaar. Er ligt een oplossing waarin iedereen zich kan vinden, een middenweg die u nog lang kunt bewandelen. In een zogeheten vaststellingsovereenkomst leggen we de gemaakte afspraken vast. Die hoeft u niet meteen te tekenen, u krijgt uiteraard bedenktijd. We spreken met elkaar een termijn af voor het tekenen van die overeenkomst. Zodat die oplossing voor u uiteindelijk ook een zekere mate van verlossing betekent.